Limburgs Dagblad op het web

TV-voorproefje op carnaval

Vanavond „André Alaaaf”

HILVERSUM - Onder het motto „André Alaaaf' start de Tros-televisie onder aanvoering van André-„Wie heeft die bal"-van Duin zich vanavond (Nederland 11, 20.27 uur) in het carnavalsgewoel. Een overzicht van de meest populaire carnavalsliedjes passeert tijdens een carnavalszitting onder leiding van prins Frans de Eerste de revue.
ACHTER PRINS FRANS gaat Frans van Dusschoten schuil, die zich gesteund weet door een Raad van elf, bestaande uit elf uiterst sportieve en bekende Nederlanders. De rode draad in de zitting is het optreden van een ober in de gedaante van André van Duin. Als Frans van Dusschoten en André van Duin samen aan een dergelijk programma meewerken, kan Corrie van Gorp natuurlijk nooit ver weg zijn. Zij presenteert opnieuw haar eigen carnavalshit „Alie van de Wegenwacht", compleet met wegenwachtkostuum en motor-met-zijspan.

Wieker hofzangers

ANDERE VERTOLKERS van het carnavalsgenre zijn Vader Abraham (met de opbeurende kreet „Aa'me hie, aa'me ha, aa'me hoela), Imca Marina, Nico Haak („Een pukkel op je neus"), Rita Corita met „Ik heb geen vrijer", De Twee Pinten en Wim Kersten en de Viltjes met hun „Bloementjesgordijn". En dat is alleen nog maar een greep uit de vele elementen, die bijdragen aan een echte carnavalssfeer. Naast een groot aantal artiesten werken verschillende carnavalsgroepen aan ANDRÉ ALAAAF mee, zoals bijvoorbeeld de Wieker Hofzangers uit de buurt van Maastricht. Zij melden zich met een medley van Limburgse melodieën. Ook de „PieterOliekar" van het Börker Trio rolt weer voorbij.
RIEN VAN WIJK. de regisseur van het woelige en schijnbaar chaotische gebeuren, had zijn handen vol aan de grote mensenmassa, die de studiovloer onveilig maakte. Hij weet, dat het goed overbrengen van de carnavalssfeer een uiterst moeilijke zaak is en heeft zich dan ook terdege laten voorlichten ten behoeve van een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Eén van de consequenties hiervan was. dat zelfs de cameralieden zich in carnavalskostuum achter hun camera's moesten opstellen.


Deze pagina is bijgewerkt op