OP ZIEN KAMPERS


Op Zien Kampers is een theatershow die in april 2016 te Kampen in de Stadsgehoorszaal is opgevoerd. De dialectrevue met liedjes (o.a. Op ‘t uukien van d’Eiligersteege en het Kamper Stedelied) en sketches (o.a. In de beddestee) was bedacht door ex-kroegbaas Robbie van der Weerd en onderwijzer Jac Ruiten.
De makers speelden zelf ook mee evenals Reijer van ’t Hul, Jan Elhorst, Jeany van Ommen, Geke Dalsem en Hendik Wielink. De spelers werden muzikaal begeleid door Michel van Ommen, Jan van Dijk en Jos Koek. Berry Wezenberg werkte mee aan het schrijven van liedjes.
In 2017 krijgt de theatershow een vervolg.


Deze pagina is bijgewerkt op