Neerlands Volksleven

1983, nr.1

De Brabantse dag in Heeze of hoe genodigden
en burgers in Heeze ontvangen worden

Ik heb slechts twee evenementen meegemaakt.
Vrijdag 27 augustus de genodigdenavond in het kasteel te Heeze. Om 20.30 werd een grote schare gasten ontvangen voor een culturele avond, die zich, volgens de uitnodiging: "karakteriseert mede als een informeel samenzijn van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid". Er was een minister, een staatsecretaris en de Belgische ambassadeur.
Van de muzikale intermezzo's was Maasakkers alleen Brabants en hij is waarempel niet het beste voorbeeld van wat Brabant aan minstrelen biedt; verder traden op een groep uit Holland en een goed strijkje uit Antwerpen dat afwisselend Weense en Vlaamse muziek ten gehore bracht.

Voorzitter Savenije en burgemeester Bosmans prezen in hun speeches de inzet van de bevolking, autochtonen en nieuwkomers, die de stoet mogelijk maken; de Belgische spreker, lang van stof, nam het subsidiebeleid op de korrel. De royale ontvangst, koffie met krentenmik, wijn met iets van het varken dat aan het spit gebraden was met Italiaans aandoende tomatensaus, zal wel een kostbare geschiedenis geweest zijn. Na het officiële gedeelte kon men tot verbazing van mijn metgezel eveneens zonder de portemonnaie te trekken de aardige tentoonstelling bezoeken die door 45 Brabantse musea was ingericht. Zondagmiddag een heerlijke nazomerdag. Het beloofde druk te worden in Heeze. Alle genodigden die voor de optocht een uitnodiging hadden gekregen, moeten daaraan wel gevolg hebben gegeven. Toen wij tegen twee uur bij de tribune voor het gemeentehuis aankwamen was die, op de voorste rijen na, volledig bezet. We namen plaats op de derde rij. Toen de hogere eregasten in optocht bij de tribune arriveerden, werd het moeilijk. Te weinig plaats. Voor ons vond commissaris J. v.d. Harten met echtgenote een plaatsje, links van hem Mw. Gardeniers, minister van volksgezondheid - heeft ze toch heimwee naar CRM? - en Rood, minister van binnenlandse zaken, die me na afloop excellent hielp, toen ik over een bankje moest klauteren. De staatssecretarissen Van Zeil en Dick met gezin; leden van het Provinciaal bestuur en vele burgemeesters uit het Brabantse.
Hij liet de aanwezigen genieten van het door hem geschreven en gecomponeerde lied ter gelegenheid van de 25ste Brabantse dag.

Deze bijzondere gasten kortten de tijd met het drinken van een pint bier hun aangereikt in schone voor dit zilveren feest speciaal vervaardigde potten en een glas wijn, volgens Van der Harten, aangeboden door de kastelein van de overkant. De wijn op het bier gaf hun wel plezier. Men koutte vrolijk met elkaar, luisterend en kijkend naar Die Tamboerijnen van die Stadt Eijndhoven die voor onze tribune veel kwamen spelen.
De optocht was goed verzorgd, een mengeling van onderwerpen, zodat de beoordeling moeilijk was. De eerste prijs van dejury ging naar "Het circus van Jeroen Bosch". De figuren waren zeer goed uitgebeeld en dansten, zongen en sprongen uitstekend tegen de achtergrond van een wagen, die een gedeelte uit de tuin der lusten voorstelde. De persprijs kreeg de beste volkskundige groep "De vier jaargetijden", De winter was 't slechtst uitgebeeld met fabriekskoper op de schouw inplaats van de Regoutbordjes. De sneeuwpop van korrelplastiek, hoe ingenieus gevonden, detoneerde. De groep "Van gerst tot bier" was niet uit één periode samengesteld. Het oude cafeetje "De drie Teuten" wel levensecht met "cour" waarvan, tot grote hilariteit, vlak voor de eretribune gebruik werd gemaakt. De groep "Bouw van de Sint Jan", die ook hoge ogen wierp naar het oordeel van de jury, was wel groots van opzet. In detail waren er nogal wat fouten qua stijl en afwerking. Vermeldenswaard is ook de groep die "Met wind en water" als titel had. Goed vakmanschap in de opbouw van het geheel. De wagens werden afgewisseld door dansgroepen en gilden uit België; zeker vanwege het interbrabantse karakter dat de dag moet hebben. De Kempense reuzen uit Turnhout deden carnavalesk aan. En dat in de volle zomer. Toen de stoet voorbijgetrokken was, werden de prominenten met de huifkar naar een etentje gereden. Het was een karwei om de stoet tussen de vele mensen, men spreekt van 60.000, door naar het restaurant te rijden. De andere bezoekers verspreidden zich over de vele café's of bezochten de tentoonstellingen, de tuin van het stadhuis, waar verschillende demonstraties werden gegeven en waar men - tegen betaling - een stukje van de gebraden os kon eten. De Brabantse dag, een groot toeristisch evenement.
De grootste volkskundige waarde ligt hierin dat men gelachen heeft met de eenvoudige zaken des levens, waarvoor enkele honderden genodigden niets, maar vele duizenden een aardig duitje moesten offeren.

M. Mandos-van de Pol

"D'N OPTOCHT TREKT VURBIJ"

1. Beste mensen, komt's kijken,
boeren, burgers, buitenlui,
komt naor Hees, komt's kijken,
want d'n-optocht trekt vurbij
d'r zen van alderhande wages,
en van alderhande lui,
komt naor Hees, komt's kijken,
want d'n optocht trekt vurbij.
Uurst de grote hermenie,
plepledieplediepledie,
grote trom, parom,
parom, pompom
en wie loopt'r langs de kant:
'ne stoere pliessie man


REFREIN:
EN D'R HEDDE
WEER'NE ZOT
MEE'NE ZOTSKAP OP,
DIEJE NAR MEE'NEN
BELLEKESKOP
DIE GOOIT MEE DE PET,
2 x HEE LAK AAN
AL DE REGELS
VAN DE WET.


2. Hul de litanie van't leven
trekt vandaag over de straot
van de wieg tot't graf
van't goed tot't kwaod
spreukelezers en genezers
de minister rijdt d'n beer
zeuven kwezels op'nen ezel
en de zonden van 'nen heer
en de grote hermenie,
piepiediepiediepiedie
schuinmarcheerders,
hoeren en regeerders
en wie zien we dan
alweer'ne pliessieman.


REFREIN: ...


3. Veul plezier en veul geklier
veul geplas en veul gebras
In boerebruiloft zonder bier
en'n bedje in't gras
d'r wordt gevrejen en gelejen
twalef kiendjes in de was
veul gespot, veul gebeden
negen nonnen in de pas
en 'n grote hermenie,
piepiediepiediepiedie
meidjeskuiten en die
daornaor fluiten
en wie zien we dan
natuurlijk weer de pliessieman.


REFREIN:...


4. Beste mensen, komt's kijken,
boeren, burgers, buitenlui,
komt naor Hees, komt's kijken
want d'n optocht trekt vurbij
d'r zen van alderhande wages
en van alderhande lui
komt naor Hees, komt's kijken
want d'n optocht trekt vurbij

Heeze, augustus 1982,
Gerard van Maasakkers.

terug naar Gerard van Maasakkers

Deze pagina is bijgewerkt op