Limburgs Dagblad op het web

„Dit is zuiver katten tegen carnaval”

Wim Kersten weigert „literaire” carnavalsliedjes op tv te zingen

Van onze correspondent

DEN HAAG - Wim Kersten, een van de vroegere „Twee Pinten”, heeft tijdens de opnamen van het KRO-tv-programma „Alles is anders” (Aad v.d. Heuvel) dat vandaag wordt uitgezonden, geweigerd carnavalsliedjes van drie bekende Nederlandse schrijvers te zingen. „Tegen onbekommerde teksten heb ik geen enkel bezwaar”, aldus Kersten, „maar deze liederen gingen me even iets te ver. Het zal wel literatuur zijn, maar voor mij hoeft het niet”.

Kersten was door de KRO uitgenodigd om de refreinen van de liedjes, gemaakt door Mischa de Vreede, Simon Vinkenoog en Louis Ferron, met medewerking van zijn begeleiders de Twee Viltjes op het scherm te brengen, waarna hij een stukje uit zijn zelf geschreven schlager „Jij bent voor mij een schilder” ten beste mocht geven. Hierna zouden Van den Heuvel en de Bosschenaar, vermaard van Keukendeur, Geef mij de liefde en de gein, en Woensdagmorgen krijg je rode rozen, samen de verschillende carnavalsliederen becommentariëren.

Tekstje

Het tekstje dat Mischa de Vreede te voorschijn toverde luidde: „Hossen en joelen. dollen en kroelen, lekker gek doen, of wat fijn, om eventjes niet mezelf te zijn”, Kersten: Nou ja. ik ben met carnaval juist wèl mezelf, maar vooruit, ik had er verder weinig moeite mee, Maar toen ik de regels van Ferron onder ogen kreeg, had ik al snel minder behoefte, Het ging van: Jezus wat. Jezus wat, Jezus wat een troep, paters, patsers en proleten. liberale hondescheten, draaien het zooitje in de soep, en als gewoonlijk is het weer Jan Lul, die niet weet waar-ie het zoeken moet…".

Bedankt

Ten slotte kreeg de es-Pint te maken met Vinkenoogs geestessprodukt dat als volgt ging: „Nooit heb ik je.,. gezien, wist je dat nog niet misschien. laat me daar nog even bij, dan maak je mij reusachtig blij, nooit heb ik je... gezien, vlug dan tel ik één tot tien, laat me toch je,, zien". Kersten zegt: „Als Vinkenoog zo graag zijn puntje. puntje, puntje wil laten zien, dan moet hij dat maar zelf doen, Ik heb meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van carnavalsschlagers. ik weet er langzamerhand wel wat van. Er wordt veel rommel geschreven, dat geef ik toe, Maar dit is zuiver katten tegen het carnaval, Dat is niet leuk meer, Maar de hoge literaire bedenksels van deze mensen zullen mij als Brabantse boerenhufter wel boven de pet gaat, In ieder geval heb ik voor de eer bedankt".

terug naar Wim Kersten
Deze pagina is bijgewerkt op