Brabants op het web

Luister mee
‘Linnegoewd’ en consorten

Het muzikale trio ‘Linnegoewd’, bestaande uit Ans van Pinxteren, Jan Brands en Henk Verhagen is zo'n 20 jaar als Brabantse muziekgroep actief geweest op verschillende muzikale terreinen.
Ans en Jan uit Berlicum vormden voor 1980 met Ben en Geno Hartman de volksmuziekgroep ‘Mie Katoen’. Toen dat kwartet stopte, gingen eerstgenoemden verder met de Dungense accordeonist Henk Verhagen. Aanvankelijk speelde de groep veel traditionele volksliedjes uit Vlaanderen en Brabant, maar geleidelijk aan groeide een repertoire van eigen werk gebaseerd op teksten van enkele Brabantse dialectschrijvers uit de regio, zoals Cor Swanenberg en Henri de Booi. Jan Brands was de muzikant-componist van de groep. De arrangementen groeiden dikwijls al spelende bij ‘Linnegoewd’. Henk en Ans fungeerden om beurten als presentator.
Voor de begeleiding van de zang gebruikten de musici steeds meer instrumenten, zoals accordeon, trekzak, viool, contrabas, trombone, fluiten, hommels, lepels, klapklomp en ander klein slagwerk. Ook was veel a capella zang in hun repertoire te vinden. Naast het uitdragen van het Brabantse dialect had ‘Linnegoewd’ een instructieve functie in de volksdanswereld. De leden van de groep vormden, samen met anderen, de orkestleden van de bekende Dungense volksdansgroep ‘Brabants Bont’.
Door de interesse en ervaring in volksdansmuziek was er een nauwe samenwerking met danschoreografe Elly Olderaan. Dit resulteerde in o.a. het begeleiden van het kinderkoor van de ‘Muzerije’, voor een uitgave van een cassetteband en boek met beschrijvingen voor kinderdansen. Samen met het ‘Brabants Bont Orkest’ en ‘Linnegoewd’ heeft Elly Olderaan ook een boek en cassetteband met Brabantse dansen uitgegeven. De accordeonist van ‘Linnegoewd’, Henk Verhagen, is de oprichter van de volksdansgroep in Den Dungen. Daarnaast heeft hij de ‘Dungense Liedertafel’ leven ingeblazen. Een van de meest memorabele optredens van ‘Linnegoewd’ vond plaats op het Binnenhof in Den Haag, waar het trio Noord-Brabant vertegenwoordigde en ‘Rowwen Hze’ Limburg.
Ter gelegenheid van het koperen jubileum verscheen de jubileum-cd Linnegoewd. Tot de bekendste liedjes van de groep horen ongetwijfeld De gouwe tientjes, Och lul nouw niej, Land van balkenbrij en bier, 't Meierijse durske en lling tine.
Voor de cd kozen wij een oude verloren gewaande live-opname van het lijflied van de groep.

terug naar Linnegoewd

Deze pagina is bijgewerkt op