Limburgs Dagblad op het web

Met 13 liedjes van Limburgse troubadour, o.a. ‘Limburg mie landj’, ‘Zefke Mols’ en ‘Treeske’

LANGSPEELPLAAT VAN
ZITTESJE JO ERENS

Plaat om technische redenen dit jaar pas in de handel

(Van onze verslaggever)
SITTARD, 2 aug - De al eerder door de platenindustrie aangekondigde langspeelplaat met liedjes van Jo Erens z.g. uit Sittard is thans verschenen. Uitgebracht door Dureco N.V. te Amsterdam (op label Omega 193.435) omvat deze zwarte schijf in tolaal dertien liedjes, gezongen in het Sittards dialect. Het betreft een verzameling van alle tot dusver van de Limburgse troubadour bekende of later gevonden melodietjes. De plaat werd uitgebracht ter gelegenheid van de tiende sterfdag vas Jo Erens, in 1965. Om technische reden kwam zij pas dit jaar in de handel Jef Claessen, hoofd van de Gewestelijke Omroep Limburg van de Belgische Radio en Televisie te Hasselt schreef op de met twee fraaie portretfoto's voorziene hoes, 'n inleidende tekst.

„Zefke”

JO ERENS mag geldes, als de stichter van het Limburgse lied zoals dat in het begin van de vijftiger jaren opbloei vond. Liedjes als „Limburg mie landj”, „Ich kčn een aardig maedje”, „Limburg allein” (dat een geweldig succes zou blijken !), „Zefke Mols”, „Het Krutske”, „Treeske” en „Lente in Limburg” getuigen van Jo Erens fijnzinnige en diepe respect voor zijn geboortestreek en de mensen daar. Met z'n liedjes weet hij een ongekend enthousiasme los te slaan Ook hij de niet-Limburgers. In „Zefke Mols” beschrijft hij een ven die karakteristieke m typische figuren van Sittard in zijn dagelijkse doen. Vooral de oudere Sittardenaar zal het beluisteren van dit lied veel voldoening schenken.

Volks

HET IS zoals Jef Claessens in zijn inleiding zegt: ,,Jo Erens heeft in het maken en vertolken van het Limburgse lied gestalte gegeven aan een nieuw facet van de volkse muziekkunst. Met zijn eenvoudige maar echte kunstenaarsnatuur wist hij het juist woord en en de juiste toon te vinden. Daarvan getuigen de vele liedjes op deze langspeelplaat. ln 1958 werd het mooie leven van Limburgse troubadour Jo Erens even plots als onverwacht afgebroken.

Aanwinst

DE LANGSPEELPLAAT uitgegeven ter gelegenheid van de tiende sterfdag van Jo Erens bevat naast de elders in dit artikel vermelde liedjes: „Es blaedjes valle”, „Het benkske in de sjeem”, „Schwerbelke”, „Vaarwel mie Limburgs Landj”, „Lente in Limburg" en „Jan Rattaplan”.
Zij zal ongetwijfeld een welkome en vooral waardevolle aanwinst betekenen inde discotheek van vele platenverzamelaars.

terug naar Jo Erens

Deze pagina is bijgewerkt op