Limburgs Dagblad op het web

EIJGELSHOVEN

Carnavalszitting - Reeds bij de binnenkomst van Prins Jo I, de Elvenraad en Prinsengarde heerste er zondagavond al de echte carnavalsstemming in de overvolle Burgerlust-Tempel in de Laurastraat. Na deze joyeuze intocht heette president Deltrap alle aanwezigen van harte welkom, als ook het bestuur van de carnavalsvereniging „De Bokkenrijders" uit Herzogenrath, die hoewel „incognito" aanwezig, toch vlug ontdekt werden. Hierna zong Hein v.d. Straten de nieuwe carnavalsschlager 1956 „Dit zint de daag", welke reeds spoedig enthousiast door heel de zaal werd meegezongen, waarna de beide jeugdige buuttereedners Hodenius en Ligtvoet veel succes oogstten. De president bracht dank aan de scheidende Prins Jo I en een speciaal woord van dank aan zijn ouders. De Prins kreeg een mooie foto aangeboden uit erkentelijkheid benoemde de prins Rotil Foto tot hoffotograaf. Het optreden van „'t Muulebaak trio" werd wederom een groot succes door de vlotte liedjes, waarin de Eygelshovense toestanden gehekeld werden. Ondertussen heerste er een grote spanning in de zaal. olie haar hoogtepunt bereikte, toen de gordijnen weer geopend werden en op 't podium 'n grote clownskop op en neer ging en de muziek van Guus Janssen de spanning der aanwezigen ten top voerde. Plotseling sprong Prins Jo II (Jo Jeurissen) te voorschijn en met grote geestdrift en alaafs werd de nieuwe prins begroet. Met welgekozen woorden heette de president de nieuwe heerser welkom. Nadat Prins Jo II met de tekenen zijner waardigheid was bekleed maakte hij in een gloedvolle rede de verschillende punten van zijn reglement bekend. waarna hij het Prinsenbal met zijn moeder opende. Later op de avond kwam ook het carnavalscomité Eygelshoven-Hopel zijn opwachting maken.


Deze pagina is bijgewerkt op