STAMTAOFEL

DE WAERBÖRSTELS


De Stamtafel De Waerbörstels uit Blerick is een vriendenclub die in 1969 is opgericht door Wiel Berden, Karel Vriens, Ben Simon, Jan Kerstjens en Nol Peters. Later kwamen er nieuwe leden bij.
De vrienden zetten zich vooral in voor het carnaval in hun woonplaats. Ze ontwikkelden diverse activiteiten, zoals het inschieten op de elfde van de elfde, zittingavonden voor bejaarden en de Swaree (in plaats van het prinsenbal).
Van 1971 tot 2011 kende de Stamtafel jaarlijks de Golde Waerbörstel toe aan een Blerickenaar die zich op een tegendraadse manier had ingezet. De Stamtafel is ook sociaal actief en zet evenementen op die voor verenigingen of instanties geld inbrengen. Zo is in 1989 een touwtrekwedstrijd over de Maas georganiseerd die 20.000 bezoekers opleverde.
De Stamtafel nam ook enkele keren deel aan de Liedjesmatinee van de Wortelepin. In 1973 behaalde het gezelschap met Holladi-jee-ja de vierde plaats. Met het lied Blariacum Baeregood won de vriendenclub in 1986 deze liedjeswedstrijd in Blerick.


DISCOGRAFIE

EP 7" samen met Menkes van Aerts, Hannelore
en Hay Crompvoets

"EP Liedjes '74: Nae of jao - Pap zien kiendje / Kiek dao - Holladijeeja"
(De Wortelepin SON 7363, 1973)

EP 7" samen met Astrid Faessen, Loek Ewalds,
John & Marcel Basten, Marlie Hanraths en Ingrid Scheepers

"Bliërick wiej ut zingk en springk 1987: Blariacum baeregood -
Doot d'r mich dao maar twië van / Te moeij um waor te zien - Kletse"
(Onger Os 8065 EP, 1986)

Deze pagina is bijgewerkt op