WAASIS


Waasis uit Grubbenvorst nam in 2002 deel aan de Liedjesmatinee van De Plaggenhouwers met het lied Ozze pap.


Deze pagina is bijgewerkt op