MARGO, LOEK en GEERT


Margo Verbeek, Loek van de Liefvoort en Geert Verschueren uit Grubbenvorst namen in 1997 deel aan de Liedjesmatinee van De Plaggenhouwers met het lied Dich.


Deze pagina is bijgewerkt op