JOHN, PETER

en de EIKETSKES


John, Peter en de Eiketskes uit Kessel namen in 1998 deel aan het 8e Krômme Gölde Konkoer met het lied As det zooij kenne, as det zooij goan.


Deze pagina is bijgewerkt op