MESTREECHTER VASTELAOVENDSLEEDSJES


Sinds 1946 wordt er in Maastricht een carnavalsliedjeswedstrijd gehouden. In november van ieder jaar wordt het Vastelaovendsleedsje voor het volgend jaar gekozen. De organisatie is in handen van de Stadsvastelaovendsvereiniging "De Tempeleers".
In 2013 veranderde de organisatie. Sindsdien wordt het liedje rechtstreeks gekozen tijdens een zangwedstrijd georganiseerd door de Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge.


ERELIJST 1946 tot HEDEN


DE TEMPELEERS op INTERNET:

De TEMPELEERS hebben een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op