DE SLAG BIE HAAILEGERLEE

t Was in t joar vieftienachtensestig, op d'oavend van n veujoarsdag
dou Lodewiek mit zien soldoaten in t Kloosterholt op d'uutkiek lag.
doar kwam de Spanjoard opmarsjeren en trok op slag verniend van leer;
mor t Nassauleger wachtte rusteg mit hoakbus en mit ziedgeweer.

Doar stoef bie dat klooster vol haailege vree
doar zongen de koegels van dood en van wee
doar vuilen de Spanjoards bie koppels in t gras
en grauw dreef de rook over t zompig moeras
hai, hai, Haailegerlee, wat ging t ter dou heer op dat stee!

Groaf Lodewiek zien drieste schutters dij lagen stil in n dreuge sloot
de Spanjoards luipen zunder aarge liebendeg in n störm van lood
Mit kwam groaf Adolf mit zien ruters juig middenmaank de Spoanze drom
twijdoezend Spanjoards binnen doar bleven zai keerden nooit noar huus weerom

Doar stoef bie dat klooster vol haailege vree
doar zongen de koegels van dood en van wee
doar vuilen de Spanjoards bie koppels in t gras
en grauw dreef de rook over t zompig moeras
hai, hai, Haailegerlee, wat ging t ter dou heer op dat stee!

Groaf Arenberg, de Spoanze kriegsheer dij kwam te dode op de vlocht
mor ook groaf Adolf, jong en veerdeg, dij het t doar mit zien bloud bekocht.
Nog tachteg joar zol d'oorlog duren mor d'eerste slag was n doalder weerd
gain Spanjoard zol ons nog benaauwen, dat haar dij bliede dag ons leerd.

Doar stoef bie dat klooster vol haailege vree
doar zongen de koegels van dood en van wee
doar vuilen de Spanjoards bie koppels in t gras
en grauw dreef de rook over t zompig moeras
hai, hai, Haailegerlee, wat ging t ter dou heer op dat stee!
...
Doar stoef bie dat klooster dat haailege stee
doar gaalmde ons kriegsvolk zien laid van hoezee.
O Grunnen, gedenk toch dij wondere dag;
wie verloren ain Nassau, mor wonnen de slag.
Haaileg, haaileg, Haailegerlee, dij veldslag veur vrijhaid en vree!

Tekst: Kees Visscher, muziek: Bernard Meulman

van de cd Fiebeldekwinten, 2009

terug naar Fiebeldekwinten

Deze pagina is bijgewerkt op