Nieuwsblad
van het noorden

opgegaan in het Dagblad van het Noorden

Nieuwe langspeler Henk Platje wordt op en top Gronings

,,Erg veel schrijven veel weggooien en daarna de zeef er bij". Dat is zo’n beetje het procédé dat Henk Platje uit Paterswolde heeft gehanteerd om tekst en muziek voor een langspeelplaat te maken die op en top Gronings zal worden. ,,Lekkere liedjes voor iedereen", meldt hij, woorden wegend om te vermijden dat hij zelf te sterk centraal komt te staan. Half augustus staan de opnamen geprogrammeerd. Omstreeks oktober moet de plaat verschijnen.
De plaat moet een doorsnee bieden van wat er in stad en provincie Groningen op muzikaal gebied zit. Van alles komt er op cabaret-achtig genre beschouwende liedjes die op ’t jeugdsentiment mikken, jazzy-achtige nummers, een beetje beat, bossanova, kinderliedjes en zelfs een stuk dat geënt is op een Groninger sage.
Van folklore is geen sprake. De hele verzameling is nieuw, zowel wat tekst als muziek betreft. Bestaand repertoire komt er niet op. Volop Gronings wordt de hele zaak, want voor Henk Platje is het geen doorslaggevend bezwaar dat hij puur Drent is van origine. Kritisch hoopt hij wel te zijn, ,,zelfs in de meezingers”.
Routine kan men hem niet ontzeggen. In de zomer van ’73 kwam zijn Drentse lp uit met ,,Liedjes uit het land van Bartje”. Platje - een praktisch werker die simultaan schrijft en componeert, zittend aan de piano – daarover: ,,Die Drentse lp loopt erg goed. In Holland zelfs nog beter dan hier misschien.”
Hij heeft zich uitvoerig gedocumenteerd, is al een half jaar met deze onderneming bezig wil er niet rijk van worden. Doet het meer om te laten weten dat ,,Groningen muzikaal erg veel kan. Heeft het gevoel dat cultuur-propaganda gebeuren moet, maar wil niet van een cultuurmonument spreken. ,,Hoogstens van een steentje”.
Waarom dit op en top Gronings? Platje: ,,Ik heb het gevoel dat er een tendens is dat het dialect er meer in komt, ook bij de intellectuelen. Mijn streven is de provincie Groningen meer in the picture te brengen”.
De plaat wordt door Philips in de regio opgenomen. ,,In Groningen of ergens in de provincie", bevestigt Platje de conditie die hij gesteld heeft. Hij wil het in eigen omgeving houden, authentiek als het even kan. De langspeler komt in het lichte vlak te liggen maar commercieel gedoe denkt Henk Platje (40) te vermijden. De repetities starten de komende week en een reeks van solisten en ensembles komen er voor in ’t geweer.
We noemen: Janny Stalknecht, Herma Stroetinga, Ede Staal, het begeleidende trio van Roelof Stalknecht, de Famondio Singers uit Hoogezand, the Old Timers, oud-Groninger muzikanten met zang van Carla van Renesse en Joop Beerta. Gruno’s Postharmonie, Gruno’s Liedertafel, Huizinga’s Zangklassen en zelfs de Grunneger Daansers voor de onvervalste klompendanssound. Ook wordt Kloosterburen als Groninger carnavalsstad er in betrokken. En opdat het allemaal verantwoord zal zijn, gaat RONO-regiochef Gerard Beukema de teksten corrigeren.

JACQUES J. d’ANCONA
terug naar Henk Platje

Deze pagina is bijgewerkt op