Dag van de Grunneger Taol op het web

‘De Grunnegse toal, doar vuil ik mie t beste in thuus, want ik kin der ja alles in doun en zeggen.’

Marcel wos van kindsbain al dat e acteur worden wol. In zien jonge joaren zat e bievubbeld al op de ‘Veuroplaaiden Theoater De Noordelingen’ in Stad. En hai was dou ook touglieks n zetje aktief as zanger bie t duo Dr. Haring en Marmot. t Har wel wat weg van Pé en Rinus, mor t was toch wat aans. Ik har hom wel es veurbiekommen zain as boef in n Duutse Krimi en in Penoza, mor k har dou de link noar Sapmeer en zien veulziedeghaid nog nait legd. Hai het veur zien vak deurleerd aan de Toneelschool van Antwerpen en is ofstudeerd aan Toneelacademie Maastricht.
Mit de solo-veurstellen ‘Mijn Ede’van Marcel Hensema gongen we weerom noar het stee van zien jeugd van, t Sapmeester kefee woar t aal begon. Mit niks of naks of n gebelschop, Marcel schut mit zien dege vakmanschap as n kameleon as gain aander haile smui en soms in n rad tempo van d'ain in d'aander persoon en bie zetten gaait t ale kaanten uut, mor aan t inde kom t as Pait in Grait weer bie mekoar. Mit zien twijde veurstellen ‘Mijn Tweede’, dij dit joar in première goan is, gaait e nog wat wieder, mor dizz' keer staait e midden in onze tied. In dizze veurstellen is e nog meer verhoalenverteller, acteur, zanger en entertainer touglieks.


Wat het die der tou zet om acteur te worden?
Mien eerste stappen tussen de schoefdeuren in richten toneeltjederij dee k al hail jong in de kroug van mien pa en moe. Ik was der aiglieks al hail vroug bie, want ik har aaltied al plezaaier in verklaidpartijen. Ik trok din de jurk van mien oma aan en zong en speulde din n stukkie en improviseerde, zo jonk ik nog was, zo mor veur t voaderland weg. Deur mien menaaier van aanpak har k al haile gaauw de slinger te pakken, hou klaain k ook was, t publiek ston aan mien kaande. En n schiere biekomsteghaid doarbie was dat k van de stamgasten ook wel ais geld toustopt kreeg en zukswat was veur mie meschain indirekt ook n stimulans, om veur t vak te kaizen.

Hou is t idee van dien veurstellen bie NNT ontstoan?
Ik luip der al zetje mit rond en k har aaltied al wat mit t gegeven ‘Ede Staal’ doun wild. In de joaren tachteg heurde dat gewoon bie de meziek dij k in de kroug van mien olders heurde. De moppentappers van de Stamtoavel van Radio Noord, op zotterdagmörn, heuren doar vanzulf ook bie. Dat alles heurt veur mie in mien herinnern bie t tiedsbeeld van toun. Ik heb dou n idee hierover veurlegd aan lu van van t NNT in Stad. Dij reageerden doar votdoalek hail enthousiast op en gavven mie dou alle ruumte om ‘Mijn Ede’ te ontwikkeln. Ik heb toun in soamensproak mit de tekstschriever Rik van den Bos alerhaande verhoalen uut dij tied opdaipt en verzoameld en dat mit mekoar vormde de boases van wat ‘Mijn Ede’ uutendelk worden is.

‘Mijn Ede’ was mit zien zesteg veurstellens n biesterboarlek succes in t noorden van ons laand. Dik zesdoezend minsen hebben dien solo-veurstellen zain. Mit dien jeugdherinnerns uut de joaren tachteg hestoe wel wat losmoakt bie t volk...
Mien solo-veurstellen was aiglieks bedould as n klaaine produksie en aanvankelk zo] t mor 10 keer uutvoerd worden in de Mesienefebriek in Stad. t Is aalmoal hail aans lopen. Vanof de premiere was t ale oavends stropvol uutverkocht en der kwammen vot alerhaande aanvroagen van theoaters, zoaltjes, kerken en wat nait aal uut Stad en Ommelaand, of wie doar t ook opvoeren konden. Joa, en din stoan je veur n haile mooie Ommelaandse tour deur de pervinsies Grunnen en Drenthe en ook n poar optredens in Amsterdam. t Luip zo goud, t is zulfs drij keer prolongeerd. Dat we der twij joar mit bie t pad wezen zollen har gainaine veurtied veurspellen kind. Ik heb mit 'Mijn Ede'd'haile pervinsie ofraaisd en din was t voak noa ofloop zo, dat der lu op mie ofkwamen, dij spontoan aan mie heur verhoalen vertelden en dat leverde, zo as zuks gaait, van laiverlee genogt stof veur n vervolg in 'Mijn Tweede'.
t Dee mie traauwens ook haile goud dat der òf en tou minsen in de zoal waren, dij hailemoal niks op haren mit toneel en nog nooit van heur leven n veurstellen bezocht haren, mor wel noar ‘Mijn Ede’ west binnen. Joa dat dut mie din wel wat.

Dij kommen wizze, ducht mie, ook noar ‘Mijn tweede’. Of nait din!

Henk Scholte
terug naar Marcel Hensema

Deze pagina is bijgewerkt op