REGIO

streekblad voor Oost-Groningen

NIEUWE SOUND

Nieuwe cd van zanger Arie Nuis

MIDWOLDA - Een nieuwe lente een nieuw geluid. Zanger en entertainer Arie Nuis uit Midwolda heeft er weer echt zin in. Hij zingt, maakt muziek, treedt op voor allerlei clubs en verenigingen, alleen of met Petra Ferwerda. Hhij schrijft veel: teksten en gedichten om later misschien nog eens op muziek te zetten. De nieuwe 'sound' die hij zich heeft aangemeten omschrijft hij zelf als 'meer instrumentaal, directer, levendiger en toch strakker, kortom: eigentijds’. Om de markt wat te verkennen besprak hij enige van zijn liedjes met Frank en Hollander, de 'Rooie Rinus' van het duo 'Rooie Rinus en Pé Daalemmer’. Deze was erg posi-tief over zowel teksten als mu-ziek, vertelt Nuis.
Zijn nieuwe c.d. 'Het Internet' heeft alle kentekenen van de nieuwe sound. Er is zowel een Nederlandstalige als een Groningse versie van het lied opgenomen. Met ironische ondertoon bezingt Arie Nuis de voordelen van het altijd bereikbaar zijn, ook in de komende vakantie: 'Cool en vet, nooit meer eenzaam, spring op het Internet!' of, in het Gronings, 'Zummer komt, wie goan op pad, mit Internet, das makkelijk zat!'
De c.d. werd opgenomen in de studio van M.B. Productions, het artiestenbureau van de gebroeders Bos in Zwartemeer, waarvoor Nuis ook zo nu en dan teksten levert.
Voor dit najaar staat er een optreden van M.B. Productions en Arie Nuis op het programma in De Klinker in Winschoten. De bedoeling is dat dit evenement voor een deel in het teken zal staan van de ontdekking van 'jong talent'. Nuis roept dan ook gegadigden uit de regio op om zich bij hem aan te melden. 'Een prachtige kans voor een aankomend artiest: op de planken te staan met professionals, in een groot theater', zegt hij enthousiast.

terug naar Arie Nuis

Deze pagina is bijgewerkt op