OLLEROMMER
VLINTBOKSEMS


Vlintboksems is de bijnaam voor de inwoners van Ulrum. Ollerommer Vlintboksems is de naam van een koor dat begin 1993 is opgericht en vooral zeemansliederen zingt.
Twee accordeons begeleiden de ruim 20 zangers. Solozangers zijn Wiebes Valkeman en Bert Schaap. Het koor onderscheidt zich van vele andere zeemanskoren doordat het vrijwel alleen zeemansliedjes in het Gronings zingt.


DISCOGRAFIE:

MC:

"Wie hollen van wiend" (Lost Horizon)

CD's:

"Wie hollen van wiend" (Lost Horizon, DPI 96-10-101, 1997)
"Winden en wolken" (200?)

Deze pagina is bijgewerkt op