EEMSMONDKOOR


Het Eemsmondkoor uit Delfzijl werd in 1990 opgericht door Elisa van Duinkerken. Zij was vanaf de oprichting tot 2001 ook dirigente. Daarna berustte tien jaar lang die taak bij Harold van Hees. Sinds 2011 is Vincent Hensen de dirigent. Het gemengd koor bestaat uit circa 40 leden.
Op het repertoire staan liedjes in het Gronings. Het koor nam deel aan het Ede Staal-festival


EEMSMONDKOOR op INTERNET:

Het EEMSMONDKOOR heeft een plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op