De Heerder Brandweer 25 jaarig bestoan

t Is nog net zoo as heel vroggers
Af en toe hy wel is brand.
Vrogger lieten zie t maar branden
Noe bent zie meer bie de hand.
Toen hadden zie een handpompspuite
Ik weet t nog es, eens was t ae wat,
Toen kon t dink in t geis niet varen
Want de hoepel liep van t rad

Nao t lujen van de klokke
Spanden Smit de Ridder an,
D schimmel was mirakel kruppel,
Zie dejen dus maar zachies an
Ondanks water en druk pompen
Brandenn t huussien lustig deur,
Want in d olde dreuge slange,
Zat hier en doar n grote scheur.

Jongens ja, zoo was t vrogger
Maar noe is t anders wat.
Noe is t zaakien veur menare,
Bter nog dan in de stad
Doar toch hef de Heerder brandweer
Name en bewiezen van
Want drie keer al op concoersen
Stund de Heerder bovenan.

Gelukkig dat r in ons Heerde
Nog zulke flinke kerels bint.
Die veur hulpe en veur redding,
Geen laksheid en gevaaren kent.
Al goat d schure en barg verleuren,
t woonhuus dat bleef netties stoan,
Heerde mag wel dankbaar wezen
Veur wat de brandweer hef gedoan.

Vief en twintig lange jaaren
Heb ze heel wat brand e blust!
Vake zei ook s nachts de belle
Brandt! Dr uut! Weg was de rus.
En dat giet zoo maar vriewillig,
Geen eene zanikt, zeurt of knort.
Is t dan niet de plicht van Heerde
Dat dat corps e huldigd wordt?

Op 1 oktober zal t gebeuren
Dat is wel n borrel weerd!
Ik wil al de eerste wezen
Hierbie dus gefeliciteerd!
Met van Leeuwn, Kamphuus, van Boven
Hielpen zie r heel wat uut de brand,
n Lang zal is leven op de brandweer
Met van Veen als commandant!!

Refrein:
De Heerder brandweer dat is je ware
Die stiet veur Heerde altied klaar,
Wie drinken allemoale n olde klare
Op heur vief en twintig jaar.

JAN VAN RIEMSDIJK

1 October 1949

terug naar Jan van Riemsdijk

Deze pagina is bijgewerkt op