Apeldoorns Stadsblad


Liedjes van Herman Bomhof op dialect-CD

'De Zuute Zunde' uitgereikt aan
zangeres Diana Vredenburg

Zondagmiddag overhandigde Ankie Bomhof, de dochter van de Veluwse dialect-dichter en -schrijver Herman Bomhof de eerste CD met liedjes door haar vader geschreven. Zij overhandigde deze CD aan zangeres Diana Vredenburg. Diana heeft de 18 nurnmers op de CD "De Zuute Zunde" gezongen. In cafée De Paris waren velen gekomen om hiervan getuige te zijn want wijlen Hermen Bomhof was een persoonlijkheid die niemand nog vergeten is. Dit bleek uit de grote belangstelling zondagmiddag.
Zangeres Diana Vredenburg die Herman Bomhof zeer goed heeft gekend, -Bomhof schreef de liedjes en Diana zong ze- heeft alle 18 nurnmers op muziek gezet en een aantal muzikanten hebben haar beurtelings begeleid.
Treffend wist Bertus van Breemen uit Deventer, een goede kameraad van Herman Bomhof, hem te schetsen. Beiden waren actief bij dialectgroepen en jaren zijn ze samen bestuurslid geweest van de dialectgroep Salland Oost Veluwe. "Met Herman kon je praten. Heel vaak voerden we interessante gesprekken", blikte Van Breemen terug. "Ik weet het nog als de dag van gisteren, we moesten samen naar een vergadering in Kampen. Dus haalde ik Herman op zodat we samen konden gaan. We raakten zo in geprek, dat we al bij de Woeste Hoeve waren eer we begrepen dat er iets mis was. "Wie gaot de verkeerde kante op", merkte Herman opeens op. Dus zijn we maar gekeerd. Het geeft weer dat je met Herman kon praten. Hij was diepzinnig, hield van de natuur en wist daar alles vanaf, kortom, toen we Herman verloren, was dat een groot gemis".
Na het officiele gedeelte dat werd besloten door een dankwoord van een emotionele Ankie Bomhof, aan iedereen die aan de totstandkoming van de CD had meegewerkt, werden alle liedjes die op de CD staan, door Diana Vredenburg gezongen. ze werd begeleid door de groep musici die ook voor de muzikale omlijsting op de CD hebben gezorgd.

terug naar Hermen Bomhof

Deze pagina is bijgewerkt op