Nieuwsblad
van het noorden

opgegaan in het Dagblad van het Noorden

Jan van Riemsdijk.

Onze landgenooten, Jan van Riemsdijk, de Veluwsche dichter-zanger, en zŁn gezelschap, zijn te New-York in het Earl Carroll Thťatre opgetreden voor een Amerikaansch publiek. ZŁ hebben veel bijval gevonden.

terug naar Jan van Riemsdijk

Deze pagina is bijgewerkt op