De Gooi- en Eemlander op het web

BUSSUM.

Jan van Riemsdijk.
Morgenavond zullen in Concordia optreden Jan van Riemsdijk de bekende Veluwsche boerenzanger met mevrouw Van Riemsdijk en hun zoon Rombout. Ook mejuffrouw Maria Schievink zal hen vergezellen en een gedeelte van het programma voor hare rekening nemen.
Zij die Jan van Riemsdijk alleen of met zijn zoon gehoord hebben en die de pittige en zeer muzikale begeleiding van mevrouw van Riemsdijk kennen weten dat er Woensdagavond in Concordia een avond van vroolijkheid van de goede soort zal zijn.

terug naar Jan van Riemsdijk

Deze pagina is bijgewerkt op