Leeuwarder Courant op het web

Ontspanningsmiddag voor bejaarden

Applaus voor Sambrinco's
en Tetman en Jarich

Dankbaar publiek vulde gistermiddag de grote zaal van de Harmonie. Publiek, dat met grote aandacht het Selskip Tetman en Jarich gadesloeg, dat speciaal voor hen, de Leeuwarder bejaarden, het stuk „De Jonkerspôlle" speelde. De Stichting Leeuwarder Gemeenschap had deze middag voor de oudste inwoners van onze stad georganiseerd en bij de kaartverkoop bleek al, dat er voor deze geste veel animo was.

Ook aan de artisten was te merken, dat de sfeer goed was. Men speelde met veel plezier en de reacties uit de zaal waren hartelijk en spontaan.
In de pauze werden de bezoekers uitgenodigd een kopje thee te gaan drinken in de bijzalen van de Harmonie en toen pas kwamen de verhalen goed los. Inderdaad, er waren wel klachten. Een zitplaats wat wel eens niet zo goed als dat men wel gemeend had, maar och, men was uit en dan wordt narigheid gauw vergeten.
Het orkest de „Sambrinco's" zorgde voor muziek en al was het natuurlijk jammer, dat mevrouw Attie Sambrinc nog niet van de partij kon zijn, goed nieuws was het in ieder geval, dat zij gisteren uit het ziekenhuis is thuisgekomen en na een maandje vacantle weer met haar man zal gaan werken.
De ontspanningsmiddag word geopend door de voorzitter van de Leeuwarder Gemeenschap, de heer K. Elzinga, die na een blik in de zaal al gauw kon constateren, dat men inderdaad aan dergelijke ontspanning in Leeuwarden wel behoefte heeft.


Deze pagina is bijgewerkt op