VERDWENEN PEERDEN


De literair-muzikale voorstelling De verdwenen peerden is gebaseerd op een oud vehaal. Daarin wordt vertelt dat in de kerk van Nijeberkoop twee paarden van de honger omgekomen zijn. De paarden waren im de kerk terechtgekomen terwijl die eigenlijk niet meer in gebruik was.
De voorstelling wordt uitgevoerd in het Stellingwerfs op 3 en 4 augustus 2018 in de kerk van Oldeberkoop.
Uitvoerenden zijn het Berkoper Popkoor en Donna Dora, muziekvereniging Brocante, gitaarclub Capodastra's, Stellingwarver Schrieversronte, OBS De Tjongeling, Lindecollege en Serge Epskamp. Willy Bergsma werkt het idee uit in samenwerking met Sietske Bloemhoff. Voor de teksten zorgden Roely Bakker, Hermen Houtman en Atty Nijboer. De laatste is samen met Jan Berend van Erp ook verteller. Artistiek leider is Mariken Bergman. De muzikale leiding is in handen van Serge Epskamp die ook de arrangementen verzorgde.


Deze pagina is bijgewerkt op