ROEL OOSTRA


Roelof (Roel) Oostra (Oosthem, 1921) bracht zijn lagere schooltijd in Wolvega door. Hij was oprichter, tekstschrijver en regisseur van het Friestalige cabaretgezelschap De Spinnekop.
In 1962 werd Oostra directeur van het cultureel centrum De Lawei in Drachten. In 1971 ontving hij de Friese Persprijs.
In de jaren 1996 tot 2002 schreef en produceerde Oostra nog vier programma's in het Stellingwerfs voor Et Stellingwarfs kabberet. Ook vertaalde hij het bekende Het Dorp, op muziek van Jean Ferrat, in It âlde doarp dat door Melle Leegstra werd gezongen.


ROEL OOSTRA en de PERS:

in 1962:

„Selskip Nijboer”: journalistekabaret

in 1967:

Justerjoun...

in 1979:

Cabaret 'tsjin better witten yn'

Deze pagina is bijgewerkt op