PAULUS FOLKERTSMA


Paulus Folkertsma (Wommels, 15-1-1901) was onderwijzer aan de lagere school te Aldeboarn. Verder was hij bestuurslid van meerdere maatschappelijke en kerkelijke organisaties maar vooral componist.
Toen hij op 4 mei 1972 overleed, liet hij 77 muziekwerken waaronder verscheidene Friese liederen na. Folkertsma gebruikte veel teksten van Friese schrijvers o.a. van Fedde Schurer.


PAULUS FOLKERTSMA en de PERS

in 1995:

Fries lied-produkt aanschaf waard

in 1999:

De Spylman makket twadde cd keunstlieten

PAULUS FOLKERTSMA op INTERNET:

De PAULUS FOLKERTSMA STICHTING heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE:

CD:

"Paulus Folkertsma" (VPRO, CD 014)

Deze pagina is bijgewerkt op