NHL STENDENKOOR


Het NHL Stendenkoor uit Leeuwarden is opgericht in 1992 als koor van de Christelijke Hogeschool Nederland. Sinds 1 januari 2018 is het, na fusies, omgevormd tot NHL Stendenkoor. De circa 60 leden zijn medewerkers en (oud)studenten van de Stendenhogeschool, De Friese Poort en het Friesland College aangevuld met relaties van de koorleden. Het koor staat sinds 2014 onder leiding van Hans de Wilde.
Op het repertoire staan onder meer de Matthäus Passion, de Johannes Passion, de Lucas Passion van Johann Sebastian Bach en de Schöpfung van Joseph Haydn.
Op 30 november 2018 voerde het koor Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms geheel in het Fries uit. De Friese vertaling werd gemaakt door Willem Abma en Jantsje Post. Het koor werd bijgestaan door Fardau van der Woude (sopraan) en Roele Kok (bas/bariton). Johan Bijhold en Monique van de Ven begeleidden (quatre mains) op de vleugel.


NHL STENDENKOOR op INTERNET:

Het NHL STENDENKOOR heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op