LEMSTER MANNENKOOR

(LEMSTER MANLJUSKOAR)


Het oecumenisch christelijk mannenkoor uit Lemmer is opgericht in 1965 en bestaat uit circa 120 leden. Een van de doelstellingen van het koor is het uitdragen van de Friese cultuur. Dat blijkt onder meer uit het Friese kostuum waarin de leden optreden maar ook uit de Friese volksliederen die worden gezongen. Daarnaast staan er geestelijke en klassieke muziek in diverse talen op het repertoire.
Sinds het midden van de jaren tachtig stond het koor onder leiding van Harm van der Meer. Sinds 2007 was Jan Kroeske de vaste muzikale begeleider. Tegenwoordig is Feike van Tuinen de dirigent en Dirk Noordbruis de muzikaal begeleider.
Een van de solisten was de tenor Luilf van Dam.


LEMSTER MANNENKOOR op INTERNET

Het LEMSTER MANNENKOOR heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE:

CD-single

"Fryslân ik hear by dy / Op skerp" (Eigen uitgave OM 212189, 2012)

CD's

" 'k Heb U lief" (ORCA OM 94026, 1994)
"It Heitelân" (ORCA OM 98068, 1998)
"Romte" (2004)
"Jou ús in dream" (ORCA OM 209154, 2009)
"Op stoom" (ORCA OM 214198, 2015)

DVD's

"Sjongt thús" (AV Unlimited, 2005)
"Want in Bern is for ús berne" (20??)

Deze pagina is bijgewerkt op