ESTER

EEN RIZENDE STJER


In september 2007 voerden inwoners van Nij Beets de musical Ester op. De voorstelling werd voor een groot deel in het Fries gesproken en gezongen.
De regisseurs Sietske Dijkstra en Sjouke van Houten vertaalden delen van de tekst en Sikke Marinus hertaalde een zestal liedjes in het Fries.
De hoofdrollen werden vervuld door Gretha Andela (1986, Ester), Magda Jonker (1964, Koningi Vasti), Sikke Marinus (1956, Mordechai), Klaas Vaatstra (1967, Ahasveros), Ubbo Elzinga (1960, Haman) en Rinze Hogeterp (1962, Hegai). Aan de voorstelling werkten ruim honderd personen mee.


ESTER en de PERS:

in 2007:

Musical Ester brug naar de dorpsgemeenschap

ESTER op INTERNET:

ESTER heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op