DUO RINTSMA


Het Duo Rintsma zingt liedjes in het Fries zoals De âlve stêdentocht en De klokken liede.


DISCOGRAFIE:

CD samen met anderen:

"It bêste lân fan d'ierde" (Ivory Tower 20.186, 2002)

Deze pagina is bijgewerkt op