WAADHOEKEKOOR

DE BÚTSOEKERS


Na een oproep in de Bildtse Post werd in 2003 het shantykoor de Bútsoekers opgericht. Het repertoire bestond uit liederen over de zee en de bijbehorende lieden. Na het aantreden in 2007 van dirigente Marijke Rodenburg veranderde het repertoire en werden er vooral Engelstalige hits gezongen uit de jaren '60. '70 en '80. Ook de naam van het koor uit Sint Annaparochie en omgeving veranderde enige tijd later in Waadhoekekoor De Bútsoekers.
Het koor bestaat uit circa 25 mannen en wordt begeleid door een combo dat bestaat uit Tseard Nauta (toetsen), Joop Schulp (gitaar), Johannes Fokkema (basgitaar) en Sybe Krol (slagwerk).
Een aantal hits zijn vertaald in het Fries. Zo klinkt Aansen yn 't tehûs op de melodie van When I'm 64 van de Beatles. Ook oorspronkelijk Friese liedjes staan op het repertoire zoals Frysk Hynder van Griet Wiersma.
Een deel van het koor treedt ook op in projecten van de Bildtse schrijver Sytze Buwalda en noemt zich dan de Soamaarweer Singers. De groep (die bestaat uit 7 mannen en een vrouw) trad op bij allerlei uiteenlopende activiteiten. Zo ook bij De Bildtse Overdâg, boekpresentaties en eigen concerten.


BÚTSOEKERS op INTERNET

De BÚTSOEKERS hebben een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE

CD

"Met 'e kop in 'e wyn" (2010)

Deze pagina is bijgewerkt op