BERNEKOAR

FOLKSHEGESKOALLE


Het kinderkoor van de volkshogeschool staat onder leiding van Rinke Schroor


DISCOGRAFIE:

CD samen met anderen:

"Oh jeh jeh Schylgeralân" (200?)
"Fryslân muzyklân 4" (Marista MCD 6083, 2003)

Deze pagina is bijgewerkt op