ANATEVKA


In augustus en september 1995 werd de succesvolle musical Anatevka (Fiddler on the roof) enkele keren in de Notaristuin in Jorwerd opgevoerd. De opvoering in het kader van Iepenloftspul Jorwert vond in het Fries plaats. Voor de vertaling in het Fries zorgde Jan Schotanus. De muziek werd bewerkt door Clara Rullmann die ook de muzikale leiding had. De regie was in handen van Romke Toering en Marijke Beem.
De uitvoerenden waren: Tevje, Douwe de Bildt / Leiser Wolf, Lodewijk Riedhorst / Mordcha, Derk Smids / Yakov Rabonivitz, Hendrik Dijkstra / Avram, Sjoerd Bottema / Nachum, Arje Toering / Golde, Grytsje Reitsma / Yente, Hinke Wolthuizen / Beppe Tzeitel, Joke Boomsma / Fromme Sarah, Sytske Pruiksma / Tzeitel, Wypke Castelein / Hodel, Hanneke Roelofsen / Chava, Nynke van der Vegt / Shprintze, Hinke-Richtsje Reitsma / Bielke, Nynke Laverman / Mottel, Fokke Laverman / Mendel, Arnold Jaspers / Perchick, Johannes Arendz.
In 2008 werd het stuk in dezelfde versie uitgevoerd door het gezelschap It Mot Kenne.


ANATEVKA en de PERS:

in 1997:

De stille dromen van Jorwerter ‘Oliver!’-speelster

in 2006:

Fado’s in het Fries

DISCOGRAFIE:

CD:

"Anatevka" (Face Sound FR 579510, 1995)

Deze pagina is bijgewerkt op