AERDE KUIPER


Aerde Kuiper is een bariton die ook in het Fries zingt. Hij werkte mee aan de jubileum-lp van het Kristlik Mingd Koar Scheppingsgave uit Witmarsum


DISCOGRAFIE:

LP samen met anderen:

"Fryslân sjongt" (Fontana 826 383 QY, 19??)

Deze pagina is bijgewerkt op