De mooiste liedjes uit Friesland


1. Fyske l‚n myn heitel‚n
De Sambrinco's, Henk van der Heide en Jaap de Graaf

2. As 't aenst wer simmer wurdt
De Fryske Famkes

3. SkŻtsjesilen
De Sambrinco's en Henk van der Heide

4. Yn de bloune Skylger dunen
De Sambrinco's en Dini en Mini

5. Frysk polka
Anneke Pater en Henk van der Heide

6. It stopljocht
De Sambrinco's, Jaap de Graaf en Henk van der Heide

7. Yn 'e lijte bij de sťdijke
De Fryske Famkes

8. Neeltsje
Bauke van der Wal

9. We hawwe altiid wille
De Sambrinco's en Dini en Mini

10. Muoike fan Langwar
De Sambrinco's, Henk van der Heide en Jaap de Graaf

11. It Dokkummer Lokaeltsje
Anneke Pater, De Sambrinco's en Henk van der Heide

12. Langstme
De Fryske Famkes

13. As om 'e toer de swelstjes dan wer fleane
De Sambrinco's en Henk van der Heide

14. Wy binne jong
De Sambrinco's en Dini en Mini

15. Jow my n tķt fan dy
Anneke Pater en Henk van der Heide

16. Maitiidsblommen
De Sambrinco's, Henk van der Heide en Jaap de Graaf

17. By de moune oan 'e mar
De Fryske Famkes

18. Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen
Anneke Pater, De Sambrinco's en Henk van der Heide


CNR 200487, 2000

Deze pagina is bijgewerkt op