Nr. 36, mei 1981

Bareld en Bea

WEA Wean 58.237

Een legendarisch muziek- en kabaretgezelschap was ooit in Noord-Drenthe het gezelschap `De Bekketrekkers'. Om misverstanden te voorkomen: `bekketrekker is de Drentse benaming voor het sleedoornbloempje... Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd het opgericht door de onderwijzer Peter van der Velde uit Roderwolde. Deze schreef vele onvergetelijke, makkelijk in het gehoor liggende liedjes, die nu nog steeds in het Noordenveld worden gezongen. Bij het maken van veldopnamen in deze streek stuitte ik nog op zo'n 30 jaar oude Bekketrekker-hits als 'Einpeerdsboertie' en `Annechie' van de hand van van der Velde.
Toen de Bekketrekkers steeds meer een dans- en bruiloftsorkest werd, heeft van der Velde zich teruggetrokken. Bareld Lunsche, toentertijd in Peize wonend, nam toen de leiding van het gezelschap op zich. Hij schreef in toenemende mate zelfliedjes. Zo'n 25 jaar bleef Bareld aktief met de Bekketrekkers. In 1969 verscheen (in eigen beheer) de LP 'Toverlanteern' volgezongen door Bareld met zijn vrouw Aly. Vrij snel hierna zette hij een punt achter zijn muzikale aktiviteiten.
Na tien jaar nu een soort come-back van Bareld, die inmiddels is verhuisd naar Appingedam. Nu als duo met zijn dochter Bea. Aanleiding tot het maken van deze plaat is min of meer een verzoek van Geesje Been van het Drents programma van Radio Noord. Zij beklaagde zich er toen over, dat ze zo slecht in de Drentse liedjes zaten.
De uitspraak van het Drents is bij Bareld (eigenlijk meer Groninger dan Drent) niet van het zuiverste water. Bareld geeft dan ook grif toe dat het voor hem makkelijker was geweest een plaat vol te zingen met liedjes in het Nederlands. Maar goed, vooral de ouderen in Drenthe zullen wel blij zijn met de oudere liedjes van Bareld die op de plaat staan. Het zijn eenvoudige niemandalliedjes over alledaagse ervaringen en gebeurtenissen. Volgens dochter Bea zijn ze niet modern, maar ademen ze een sfeer uit van weemoed en nostalgie. Praktisch alle liedjes zijn dus van eigen hand van Bareld. Als single van de LP is het `Melkersleeid' getrokken. Wel een grappig humoristisch ding. Leuk is verder `As 't meitied wordt in 't Noordenveld'. Duidelijk herkenbaar als een liedje van ex-hoofdonderwijzer van der Velde, die ook als Drentse dichter in goed aanzien staat vandaag de dag.
De muzikale aanpak is stereotiepe bruiloftsmuziek. Het is het vertrouwde recept. De begeleidende studiomuzikanten worden niet eens op de hoes vermeld. Het gaat hier waarschijnlijk om leden van het show- en stemmingsorkest `Het North Star Kwartet'. De produktie berust dan ook bij (vele handen op één buik) North Star Productions. Historisch gezien is het leuk dat er materiaal van Bareld Lunsche op een LP beschikbaar is. Nu eens niet op Ivory Tower Records of Telstar, maar op Wea, dat een graantje mee wil pikken van de huidige belangstelling voor regionale bruiloftsmuziek? Persoonlijk betreur ik het dat, mede onder invloed van de North Star jongens, die een onnodig vlakke, en stereotiepe bruiloftsplaat is geworden. Kommercieel is het echter zeker...

Jan Klinkenberg

terug naar Barend Lunsche

Deze pagina is bijgewerkt op